فرصت‌های شغلی

 فرصت های شغلی مورد نظر برای استخدام در شرکت پیشگامان فاتح سینا
دانش‌آموختگان تهران در نظر دارد تا تعدادی از نیروهای مورد نیاز خود را از طریق بررسی رزومه‌های ارسالی و مصاحبه حضوری تامین نماید. پس از تکمیل فرم زیر منتظر تماس کارشناسان ما باشید.