بلاگ

در صورت تبدیل دوره دستیاری به شغل پرداخت به دستیار به شکل حقوق است.< http://blog.edutums.ir/wp-content/uploads/2022/11/5566444-1024x640-1.gif دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره فرآیند تبدیل دوره دستیاری پزشکی به شغل گفت: گلوگاه تبدیل دوره دستیاری به شغل سازمان برنامه و بودجه است. مجلس و وزارت بهداشت در این زمینه موافق تبدیل دوره دستیاری به […]

طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است چند روز پیش در خبری که احمد نادری نماینده مجلس در فضای مجازی منتشر کرد، گفته شد ” که کلیات طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی (جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آن به […]

در هر پادکست قراره یک از رتبه برتر های آزمون علوم پایه تجربه درس خوندنش رو در اختیار شما قرار بده. این پادکست ها خیلی مختصر و مفید هستن و کمک میکنن که در مدت چند دقیقه با تجربه بچه های سال پیش، بیشتر آشنا بشید و اطلاعات خوبی کسب کنید.< http://blog.edutums.ir/wp-content/uploads/2022/11/5566444-1024x640-1.gif در قسمت دوم […]

در هر پادکست قراره یک از رتبه برتر های آزمون علوم پایه تجربه درس خوندنش رو در اختیار شما قرار بده. این پادکست ها خیلی مختصر و مفید هستن و کمک میکنن که در مدت چند دقیقه با تجربه بچه های سال پیش، بیشتر آشنا بشید و اطلاعات خوبی کسب کنید.< http://blog.edutums.ir/wp-content/uploads/2022/11/5566444-1024x640-1.gif در قسمت اول […]

< http://blog.edutums.ir/wp-content/uploads/2022/11/5566444-1024x640-1.gif همیشه گفتیم فلسفه علوم‌پایه اینه که درسایی که تو طول این چندترم خوندی رو جمع بندی کنی و بعد وارد مرحله بالین بشی.درواقع پاداش آزمون علوم‌پایه رو ورود به بالین و پاراکلینیک تعریف کردیم.و این موضوع رو هم به مراتب اشاره کردیم که علوم‌پایه کنکور نیست!چرا؟چون برخلاف حجم بالای درسا سوالا نسبتاً آسون […]