مشاوره دستیاری

📣‌📚خلاصه طلایی قلب ۱ دکتر پیرحاجی (رفرنس جدید) همراه با ویس و فیلم منتشر شد: لینک مشاهده و تهیه محصولات موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱

🔸دکتر کامران احمدی(Guideline & QB)🔸دکتر کرمی (Think & Learn) 🔸دکتر پیرحاجی (خلاصه طلایی و ۳۰۰) 😎همه‌ی محصولات دستیاری خود را یک‌جا تهیه کنید موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

✅ ۱۰۹۵ سوال شناسنامه دار با پاسخ تشریحی👇🏻 🤩سوالات دستیاری، پره انترنی، ارتقاء و بورد اطفال تمام قطب های کشوری تا اسفند۹۹ لینک مشاهده و تهیه QB اطفال۳ موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

منابع آزمون های پیش کارورزی اسفندماه ۱۴۰۰ و بهار و شهریور ‍۱۴۰۱و چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی منتشر شد موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران